กรุงโรม (Rome)

อย่างที่คุณทราบเมืองหลวงของอิตาลีคือกรุงโรม แต่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณ โรมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน โรมเป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังนั้นหากคุณคือเพื่อนกัน เดินทางสู่กรุงโรมและชมอาคารโบราณผสมผสานกับความทันสมัยของกรุงโรมโบราณและนครวาติกัน โรมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ซึ่งรวมถึงโคลอสเซียม สนามกีฬากลางแจ้งที่สร้างขึ้นสำหรับนักสู้ในสมัยโรมัน โบสถ์นิกายโรมันคาธอลิกของวาติกันและวัดอายุ 2,000 ปีจัดแสดงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โรมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์วาติกัน น้ำพุเทรวี และบันไดสเปน