ปอมเปอี (Pompeii)

ปอมเปอีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในอิตาลี ไม่มีการกล่าวเกินจริงที่จะบอกว่าเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยม ปอมเปอีเป็นเมืองโรมัน เมืองนี้ถูกฝังอยู่ในเถ้าภูเขาไฟและสูญหายไปประมาณ 1,700 ปีก่อนที่นักโบราณคดีจะค้นพบ ปัจจุบันปอมเปอีถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในอิตาลี หากคุณไปที่ปอมเปอี คุณจะเห็นซากปรักหักพังโบราณและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ที่สวยงามและลึกลับ ปอมเปอีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1997 ทำให้ปอมเปอีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอิตาลีที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม