เมืองปิซ่า (Pisa)

ปิซายังเป็นเมืองที่มีอาคารขนาดใหญ่ กาลครั้งหนึ่ง หอเอนเมืองปิซาเอียงเนื่องจากความบกพร่องของโครงสร้าง เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์ของโลกที่จะสังเกตเห็นทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ ผู้เยี่ยมชมยังสามารถเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง เช่น สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ที่มีโดมและที่ศีลจุ่ม เช่น โบสถ์ปิซา สุสานใต้ดินแห่งกรุงโรม และจัตุรัส Plaza Cavalieri และพิพิธภัณฑ์ซานมัตเตโอ คุ้มค่าที่จะเห็น