เวนิส (Venice)

เวนิสเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในอิตาลี เพราะเวนิสเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยเชื่อมต่อกัน บางเกาะเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก ด้วยเหตุนี้ เมืองจึงมีสะพานและลำคลองที่สวยงามหลายร้อยแห่ง และมหาวิหารเซนต์มาร์กก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเช่นกัน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น มหาวิหารโดมสีทองสไตล์ไบแซนไทน์ แกรนด์คาแนล คลองหลักของเวนิสที่ไม่ควรพลาดเมื่อล่องเรือ และพระราชวัง Santa Maria de Ducal ที่พำนักของดยุคแห่งเวนิส โบสถ์เดลลา วิตตอเรีย (มหาวิหารเซนต์มาร์ก) เป็นต้น