Cicchetti

เช่นเดียวกับทาปาสสเปน chiketti เป็นอาหารขนาดเล็กราคาไม่แพงที่ขายในบาร์สีขาวแบบเวนิสดั้งเดิมที่เรียกว่า Bakari วัสดุหลักสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่อาร์ติโช้คไปจนถึงบาคาร่ามันเทก้า แม้ว่าจะมีร้านอาหารมากมายในเมืองเวนิสที่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์สักแก้ว แต่ Chiketti เป็นอาหารประจำภูมิภาคที่ให้รสชาติที่แท้จริงของชนเผ่าบาการีในส่วนลึกของเวนิส โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับตลาด Rialto